Linia kolejowa Gdynia - Kokoszki

Południowo-zachodnią granicę naszego osiedla tworzy ulica Strzelców i parów kolejowy magistrali węglowej powstałej ostatecznie w 1930 roku.

Wąwóz stwarza  naturalną barierę  odradzającą Mały Kack od Karwin.

Polskie władze po odzyskaniu dostępu do morza zadecydowały o budowie linii kolejowej omijającej Wolne Miasto Gdańsk. Prace ruszyły już 20 listopada 1920 r., zaledwie dziewięć miesięcy po zaślubinach Polski z morzem. Nie było to łatwe zadanie, gdyż trasa z Gdyni w kierunku Kokoszek na wielu odcinkach wiodła przez tereny zalesione i od wysokości kilku metrów n.m.p. wspinała się na wysokość blisko 160. Różne źródła podają, że tzw. „spadek miarodajny” wynosił 15 do 17 promili, co oznacza różnicę 15 - 17 metrów wysokości na kilometrze. Odcinek z Gdyni do Wielkiego Kacka prowadził wijącą się wśród wzgórz doliną rzeki Kaczej, co powodowało konieczność budowania bardzo ciasnych łuków.
W 1928 r. rozpoczęto budowę magistrali węglowej łączącej Gdynię ze Śląskiem. Niezbędne okazało się przeprowadzenie torów po większych łukach oraz zmniejszenie pochylenia trasy. Oznaczało to konieczność budowy wielu nowych mostów i przepustów oraz wykopania ogromnego wąwozu przed dojazdem do Wielkiego Kacka. Stara linia funkcjonowała do czasu uruchomienia nowej w listopadzie 1930 r. Pozostało po niej wiele śladów – ozdobione napisami mosty, nasypy, budynki kolejowe oraz nazwy ulic w Wielkim Kacku.