List Zarządu Osiedla do Mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy osiedla K. Hovnanian,

Jako nowy Zarząd czujemy się w obowiązku powiadomić Państwa o kilku istotnych kwestiach, dotyczących naszego osiedla. 
Na początek rzeczy, które wykonaliśmy w ostatnim miesiącu i planujemy w najbliższym czasie:

1. Interwencja w UM i naprawa dziur na naszych ulicach.

      2. Monitorowanie projektu ulicy Strzelców (wysłane pismo i spotkanie dotyczące ochrony
    skarpy przy ul. Jagiełły oraz budowy ekranów akustycznych).

      3.  Zorganizowanie maszyny komunalnej czyszczącej ulice.

      4. Wysłanie projektu skweru integracyjnego do Urzędu Miasta, w ramach budżetu obywatelskiego, głosowanie wrzesień – październik.

      5.  Rozpoczęcie prac ogrodniczych na terenach wspólnych osiedla.

      6.  Naprawa płotów wzdłuż ul. Strzelców.

        Chcemy przypomnieć, że funkcja Zarządu jest działaniem społecznym. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia za świadczone usługi na rzecz mieszkańców. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby mieszkać w pięknym i zadbanym otoczeniu, wpływającym znacznie na wartość naszych domów. Niestety, postawa wielu z Państwa nie sprzyja temu, abyśmy mogli funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami. Pomimo, że formalnie nie stanowimy wspólnoty mieszkaniowej to tworzymy ją poprzez wspólne sąsiedztwo i otoczenie. Aktualnie naszym wspólnym problemem jest sprzątanie osiedla. Składki na tę usługę płaci tylko 55 domów ze 130 istniejących! Nie jest to więc nawet co drugi właściciel! A przecież wszyscy chcemy aby wokół nas było czysto,  skoszono trawę, a w zimie odśnieżono drogi.

Przychody firmy sprzątającej nie pokrywają kosztów związanych z usługą sprzątania. To osiedle  finansuje zakup soli, piachu, worków i detergentów na chwasty. Mieszkańcy nie płacący, są beneficjentami i pasożytują na tych, którzy płacą co miesiąc za sprzątanie całego osiedla!  Istnieje coś takiego jak etyka sąsiedzka.

Prosimy więc o zweryfikowanie swojej postawy i podpisanie umowy z właścicielem firmy G&S  (Tel.790 869 667), który odwiedzi Państwa w najbliższych tygodniach.

 Lista z numerami domów płacących będzie uaktualniana cyklicznie. Lista będzie dostepna do wglądu na stronie osiedla (www.hovnanian-gdynia.pl) oraz w gablocie na ul. Jagiełły.
Na garażach pojawią się także nowe naklejki.

 

Z poważaniem,                                                                                                                   
Zarząd Mieszkańców Osiedla K. Hovnanian