Nowy list Zarządu Stowarzyszenia do mieszkańców osiedla Hovnanian

Szanowni mieszkańcy osiedla Hovnanian

 

               W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców K.Hovnanian  serdecznie dziękujemy za wpłaty dokonane na rzecz naszego osiedla  w roku 2011 oraz w latach ubiegłych.

Lista mieszkańców którym „leży na sercu“ troska o nasze wspólne dobro, zadbane otoczenie oraz finansowa solidarność znajduje się poniżej.

Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy prosimy o wpłatę składek w wysokości niezmienionej 150 zł za rok.

Jako nowy Zarząd pełniący tę funkcje społecznie pragniemy kontynuować pracę poprzedniego Zarządu i czuwać nad stanem technicznym wspólnych części naszego osiedla i jeso estetykę. Systematycznie budujemy listę tematów do załatwienia. Zapraszamy sąsiadów do zgłaszania i zamieszczania pomysłów na naszej stronie internetowej i aktywne włączenie się w pracę na rzecz naszej małej społeczności. Pomimo mieszkania na jednym osiedlu przez wiele lat nie wszyscy sąsiedzi się znają. Zacieśnianiu wzajemnych kontaktów pomoże zorganizowanie  corocznego grilla, które to wydarzenie wpisało się już w naszą tradycję.

 

Dziękujemy za wpłaty dokonane w 2011 roku następujacym mieszkańcom:

uL.OLGIERDA: 110,120,124,128,132,134,136,145,147

 

uL.WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY:60,62,64,66,68,72,78,80,82,84,86,88,90,94,98,100

 

uL.ŚW.KAZIEMIERZA KRÓLEWICZA:1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21

23,24,25,26,28,30,33,34,36,38

 

uL.BŁOGOSŁAWIONEJ KRÓLOWEJ JADWIGI:1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32,34,37,39,41,42,43,45,49,51,52,54,56,58,60,62

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Hovnanian

 

Prosimy mieszkańców o wpłacanie składki stowarzyszenia na rok 2012  w wysokości 150 zł

Oto numer naszego konta w banku Millenium:

37 1160 2202 0000 0000 5426 9504