Praca Zarządu

 

INFORMUJEMY PAŃSTWA O WYKANANYCH PRACACH, DOKONANIACH W ROKU 2010:

 

1.Ustawienie lustra na ulicy Strzelców.

2.Remont ulicy Olgierda i Strzelców.

3.Wymalowanie pasów dla pieszych na ulicy Olgierda.

4.Naprawa chodników i wymiana kostki brukowej na terenie osiedla.

5. Ustawienie i oświetlenie muru z tablica.

6. Naprawa płotów okalających osiedle.

7. Przesunięcie budki ochroniarskiej oraz jej wymalowanie.

8. Zagospodarowanie terenu osiedla , nasadzenie krzewów.

9. Odmalowanie trafostacji koło placu zabaw dla dzieci.

10. Organizacja i dofinansowanie  placu zabaw dla dzieci.

11. Wielokrotne spotkania i pisma do Urzędu Miasta, Dróg i Zieleni w sprawie położenie chodnika na ulicy Strzelców.

12. Wyworzenie śniegu  z terenu osiedla oraz jej dofinansowanie.

13. Ustawienie trzech podajników na psie odchody.

14. Utrzymanie zielonego skwerku na rogu Żniwnej i Bł. Królowej Jadwigi.

15. Organizacja grilla dla członków Stowarzyszenia.

16. Opieka ogrodnika nad klombami.

 

 

PLANY NA ROK 2011:

 

1. Odmalowanie trafostacji przy ulicy Olgierga.

2. Zrobienie skwerka z ławką obok trafostacji.

3. Ponowne nasadzenie roślin w nowych miejscach.

4. Poprawa jakości boiska sportowego.

5. Kolejne podajniki i kosze na śmieci.

6. Utrzymanie zieleni.

7. Zorganizowanie imprezy integracyjnej.

8. Położenie "śpiącego policjanta" na drodze ul. W. Jagiełły.

 

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO DOKUMENTY DOTYCZĄCE STARAŃ ZARZĄDU W CELU UTRZYMANIU ZIELENI PRZY WJEŹDZIE NA OSIEDLE Z ULICY ŻNIWNEJ :